This is a past event. Registration is closed. View other Polish-Hungarian Chamber of Commerce events.

Event Details

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza organizuje trzecie Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie 16 czerwca 2023 roku. Zapraszamy naszych CZŁONKÓW na część merytoryczną wydarzenia.Szczegółowy program zostanie przesłany do wszystkich naszych firm członkowskich. Podczas Walnego Zgromadzenia będą mieli Państwo możliwość omówienia rozwoju działalności Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, programów na najbliższy rok oraz kwestii związanych z rynkiem polskim i węgierskim.A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara harmadik alkalommal szervezi meg Taggyűlését, amelyet 2023. június 16-án Krakkóban tartunk. A rendezvény szakmai részére várjuk TAGVÁLLALATAINKAT. Részletes programot személyre szólóan küldünk minden tagvállalatunknak. A Taggyűlés keretében a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara tevékenységének fejlesztését, a jövő évi programokat, a lengyel illetve magyar piaccal kapcsolatos kérdéseket lesz lehetősége megvitatni.The Polish-Hungarian Chamber of Commerce is organising its third General Assembly Meeting, which will be held in Krakow on 16 June 2023. We welcome our MEMBERS for the professional part of the event.A detailed programme will be sent to all our member companies. During the General Assembly Meeting, you will have the opportunity to discuss the development of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce's activities, the programmes for the coming year, and issues related to the Polish and Hungarian markets.

Please register for the event!

Jun 16, 2023

12:00 - 16:00 GMT+2

Add to Calendar

Kraków
Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland
Show on map

Menu