Registration for this event has been disabled.

Event Details

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza organizuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie 13 czerwca 2024 roku. Zapraszamy naszych CZŁONKÓW na część merytoryczną wydarzenia. Szczegółowy program zostanie przesłany do wszystkich naszych firm członkowskich wkrótce. Podczas Walnego Zgromadzenia będą mieli Państwo możliwość omówienia rozwoju działalności Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, programów na najbliższy rok oraz kwestii związanych z rynkiem polskim i węgierskim.


A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara idén is megszervezi Éves Taggyűlését, amelyet 2024. június 13-án Krakkóban tartunk. A rendezvényre várjuk TAGVÁLLALATAINKAT. Részletes programot személyre szólóan küldünk minden tagvállalatunknak. A Taggyűlés keretében a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara tevékenységének fejlesztését, a jövő évi programokat, a lengyel illetve magyar piaccal kapcsolatos kérdéseket lesz lehetősége megvitatni.


The Polish-Hungarian Chamber of Commerce is organising her Annual General Assembly Meeting, which will be held in Krakow on 13 June 2024. We are kindly inviting all MEMBER COMPANIES for the event. Detailed programme will be sent to all our members soon. During the General Assembly Meeting, there will be an opportunity to discuss the development of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce, her activities, the programmes for the coming year, and issues related to the Polish and Hungarian markets.

Jun 13, 2024

00:00 - 17:00 GMT+2

Add to Calendar

Hotel park inn by Radisson
Monte Cassino 2
Kraków, Województwo małopolskie, Poland

Show on map

Menu